Vodič za sprječavanje korozije | Rox - pouzdano izvrsni

Vodič za sprječavanje korozije

Vodič za prevenciju korozije – kako dolazi do korozije, njezine posljedice i kako ju sprječiti.

Što je korozija?

Korozija se javlja kada materijal propada zbog utjecaja okoline. Korozija je prirodni proces koji nastaje kada su ispunjena tri uvjeta: prisutnost vlage, metalna površina i oksidans (koji se naziva i akceptor elektrona).

Kao rezultat postupka, metal se pretvara u jednu od svojih soli, tj. okside / hidrokside / sulfide, ovisno o materijalu. Metal je kemijski nestabilan i njegova sol je stabilnija. Jedan od najčešćih oblika korozije je hrđanje. Kada željezo hrđa, crvenkasta pahuljasta tvar koja je nastala kao posljedica korozivnog procesa je željezni oksid.

Učinci na metal

Korozija utječe na metale na više načina. Kada metalne konstrukcije korodiraju, njihov integritet je oslabljen i one postaju sklonije urušavanju. Kada se korozija jednom pojavi, može se brzo proširiti, zbog čega je nužno biti oprezan i spriječiti ju u startu.

Metode sprječavanja korozije

Sljedeće metode uobičajeno se koriste za sprečavanje korozije:

1. Izbor metala koji se koristi

Jednostavna mjera za sprječavanje korozije upotreba je metala otpornog na koroziju. Aluminij i nehrđajući čelik tipični su primjeri takvih metala.

2. Zaštitni premaz

Isplativa metoda sprječavanja korozije je nanošenje sloja boje. Boja djeluje kao barijera između metala i elemenata sprječavajući protok elektrokemijskog naboja koji uzrokuje koroziju.

Praškasti premazi također su isplativa rješenja za sprječavanje korozije. Suhi prah se koristi za premazivanje površine metala. Nakon toga se metal zagrijava, što uzrokuje stapanje praha s metalom u homogenoj, ujednačenoj ovojnici. Različiti praškasti pripravci koji se koriste su poliester, najlon, uretan, epoksi i akril.

3. Kontrola uvjeta okoliša

Korozija je rezultat kemijske reakcije između metala i određenih plinova prisutnih u okolišu. Ako se prisutnost tih plinova može kontrolirati u okolišu, tada se i reakcija može kontrolirati. Jednostavne mjere u tom smislu smanjuju izloženost kiši ili atmosferskoj vlazi. Kompleksne mjere bile bi kontrola sadržaja sumpora / kisika / klora u okolišu.

Primjer složene mjere je tretiranje vode koja je prisutna u bojlerima pomoću omekšivača. Omekšivači uklanjaju kalcij i magnezij u vodi, koji su visoko reaktivni metali koji povećavaju potencijal za nastanak korozije. Osim toga, omekšivači također pomažu u upravljanju sadržajem kisika i lužnatosti vode.

4. Elektroplatiranje

Sprječavanje korozije može se postići premazivanjem površine metala drugim metalom koji ima relativno veći ili manji potencijal za oksidaciju.

Dvije su vrste elektroplatiranja: anodna zaštita i katodna zaštita

5. Anodna zaštita

Kod anodne zaštite, površina koju treba zaštititi obložena je metalom koji je manje reaktivan (npr. kositar). Koristeći navedeni primjer, kositar je daleko manje osjetljiv na koroziju, tako da će površina na koju se nanosi biti sigurna sve dok postoji premaz. Razlog zbog kojeg se ta zaštita naziva anodnom je da u tom procesu metalna površina koja se želi zaštititi postaje anoda.

Anodna zaštita služi za zaštitu spremnika od ugljičnog čelika koji se koriste za skladištenje pedeset posto kaustične sode i sumporne kiseline. Katodna zaštita se ne može koristiti u takvom okruženju jer bi trenutni zahtjevi za to bili iznimno visoki.

6. Katodna zaštita

Primjenom sloja cinka na površinu željeznog legiranog čelika uobičajen je primjer katodne zaštite. Taj se proces naziva i pocinčavanjem. Budući da je cink reaktivniji od čelika, on će korodirati. Oksidiranjem će spriječiti koroziju čelika. Razlog za nazivanjem ove zaštite katodnom je da u tom procesu metalna površina koja se želi zaštititi postaje katoda.

Katodna zaštita često se koristi za zaštitu čeličnih cjevovoda koji prenose gorivo ili vodu, brodske trupove, spremnike bojlera i naftne platforme na moru.

7. Modifikacija dizajna

Pasivna mjera sprječavanja korozije dizajniranje je konstrukcije na način koji sprječava koroziju i kao rezultat toga povećava dugovječnost i trajnost svih antikorozijskih premaza. Idealno govoreći, dizajni bi trebali biti takvi da spriječe hvatanje vode i prašine, olakšavaju protok zračnih struja i izbjegavaju pukotine. Konačno, dizajn bi trebao osigurati dostupnost predmetne konstrukcije redovnom održavanju.

8. Inhibitori korozije

Drugi način sprječavanja korozije je uporaba inhibitora korozije. To su kemikalije koje reagiraju ili s metalnom površinom ili s plinovima u okolini kako bi “inhibirale” kemijske reakcije koje uzrokuju koroziju. Inhibitori se koriste za premazivanje metalne površine u zaštitnom filmu. Postoje dva oblika u kojima se inhibitorne kemikalije mogu primijeniti. Mogu se miješati s prikladnim otapalom; dobivena otopina se naknadno primjenjuje. Ili, uz primjenu uobičajenih tehnika disperzije, mogu se primijeniti kao zaštitni sloj. Proces primjene inhibitora korozije naziva se pasivacija.

9. Pasivacija

U ovom postupku koristi se zaštitni materijal (obično neka vrsta metalnog oksida) za dobivanje sloja preko metalne površine. Ovaj sloj je ono što barikadira površinu od korozije. Čimbenici koji utječu na naneseni sloj uključuju okolnu temperaturu, pH okoliša i kemijski sastav okolne atmosfere. Jedna od dodatnih prednosti ovog procesa je da se na nanesenom sloju postupno formira patina. Kao rezultat toga, struktura vremenom postaje sve ljepša. To je nešto što se može vidjeti na krovovima koji imaju bakrene ploče. Još jedan primjer procesa pasivizacije je boja Kipa slobode. Patina, koja je plavo-zelene boje, razvila se preko strukture koja djeluje kao prepreka koroziji bakra ispod. Inhibitori korozije obično se koriste u tvornicama kemijske proizvodnje, rafinerijama nafte i tvornicama za obradu vode.

Neposredan korak koji možete poduzeti upotreba je višenamjenskog proizvoda WD-40. Sprej je sposoban zaštititi metalne dijelove određeni period ako su izloženi okolišu i moguće duže ako je objekt u zatvorenom prostoru. Preporučuje se redovito nanositi WD-40.