Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Privola
Pravila nagradne igre “Armor All Nagradna Igra”


UVODNE ODREDBE
Članak 1.
1. Priređivač nagradne igre „ Armor All Nagradna Igra“ (u daljnjem tekstu: "Nagradna igra") je Rox d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 100, 10 040 Zagreb-Dubrava, broj telefona +385 (01) 2040 900, OIB: 20534431136 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“). Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe i unapređenja prodaje proizvoda brenda Armor All .
Od sudionika ne zahtijeva posebna uplata za sudjelovanje u Nagradnoj igri.

POBJEDNICI
Članak 2.
2. Pobjednici Nagradne igre odabiru se u jednom izvlačenju, sukladno ovim Pravilima Nagradne igre. Dobitnici ne mogu dobiti novčani iznos u vrijednosti nagrade odnosno ne mogu zamijeniti nagradu za novčani iznos posredstvom Priređivača. Pobjednici moraju preuzeti nagradu u roku od 12 mjeseci od datuma zatvaranja Nagradne igre.

NAGRADE I VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA

Članak 3.
3. Priređivač ovime navodi u nastavku popis svih nagrada koje su predmet Nagradne igre:

1. nagrada: Play Station 5 i F1 igrica, 2 komada, pojedinačne vrijednosti 630,00 EUR, ukupne vrijednosti, 1.260,00 EUR

2. nagrada: F1 poklon paket (ruksak, kapa i boca za vodu), u vrijednosti 100,00 EUR

3. nagrada: Armor All set za njegu auta, 2 komada, pojedinačne vrijednosti 30,00 EUR, ukupne vrijednosti, 60,00 EUR


Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 1.420 EUR (slovima: dvije tisuće petsto četrdeset eura i nula centi).

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Članak 4.
4. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Hrvatskog Crvenog križa.IZVLAČENJE DOBITNIKA
Članak 5.
5.1. Dobitnici nagrada odabiru se metodom slučajnog odabira.

5.2. Dinamika izvlačenja pobjednika i nagrada odvijat će se kao u nastavku:
- izvlačenje će se održati dana 16.07.2024. godine. Dobitnici će biti izvučeni uz pomoć računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira

- nagrade koje će se podijeliti u izvlačenju su nagrade iz članka 3. Pravila nagradne igre “Armor All Nagradna Igra” (sveukupno 5 dobitnika nagrada), time da jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu


UVJETI I ODREDBE
Članak 6.
6. Uvjeti i odredbe u nastavku sadrže uvjete pod kojima možete sudjelovati u Nagradnoj igri. Uključivanje u Nagradnu igru predstavlja prihvaćanje ovih uvjeta.
Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj koje su u periodu trajanja Nagradne igre ispunile uvjete za sudjelovanje. U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, kao ni uži članovi njihovih obitelji. Pod pojmom uža obitelj smatraju se roditelji, braća i sestre, supružnici, djeca, posvojena djeca i unuci kao i svi članovi zajedničkog kućanstva.
Kako bi mogao sudjelovati u Nagradnoj igri, kupac mora posjetiti web stranicu Priređivača igre (https://www.rox.hr/armor-all-nagradna-igra/) te u rubrici Armor All Nagradna Igra unijeti podatke za kontakt (ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa) te dati privolu za korištenje mail adrese kako bi bio prijavljen u bazu podataka.
Usto, osoba koja želi sudjelovati u Nagradnoj igri treba kupiti bilo koji Armor All proizvod u bilo kojoj trgovini u Republici Hrvatskoj, te u web obrazac unijeti broj računa (račun se predočava Priređivaču po njegovom zahtjevu). Sudionik mora imati original račun.
Sudionici se mogu prijaviti neograničen broj puta, ali svaki put s drugim računom.
Nagradna igra provodi se u razdoblju od 17. 06. 2024. u 00:00 sati do 15. 07. 2024. godine u 23:59 sati.
Prijave zaprimljene nakon završetka Nagradne igre (iz bilo kojeg razloga) bit će nevažeće. Nisu dozvoljeni unosi od agenata, trećih strana, sindicirani unosi ili oni izvršeni metodama kao što su računalne makro naredbe, skripte ili upotrebe automatiziranih uređaja i ne dozvoljavaju se skupni unosi.
Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku, prema svom apsolutnom nahođenju: (a) provjeriti podobnost bilo kojeg sudionika (uključujući njihovu dob i mjesto stanovanja); (b) diskvalificirati bilo kojeg sudionika za kojeg se utvrdi da zloupotrebljava ili podmićuje rad ove Nagradne igre ili sudjeluje pomoću prevara ili za koga Priređivač vjeruje da je postupio kršeći ove uvjete i odredbe; (c) diskvalificirati sudionike koji ne daju ispravne podatke za kontakt ili one koji se upišu na tuđe ime; (d) diskvalificirati bilo kojeg sudionika koji objavljuje prijavu ili komentar na računima promotora na Facebooku, Twitteru i/ili Instagramu što je, prema mišljenju promotora, neprimjereno, uvredljivo ili uznemirujuće za druge sudionike, obožavatelje priređivača ili izravno usmjerene na Priređivača ili suprotno važećem zakonu te da ukloni sve takve unose ili komentare.
Čim zahtjev za pobjednika nagradne igre bude potvrđen, Priređivač započinje postupak ispunjenja nagrade. Pobjednik će biti kontaktiran izravno kako bi se potvrdilo ispunjenje nagrade. Nagrada će biti uručena u roku od 30 radnih dana od valjanog prihvaćanja nagrade, odnosno od dana kad postane moguće organizirati takav put.
Priređivač neće biti odgovoran ako dobitnik nagrade ne može preuzeti nagradu iz razloga koji nije pod kontrolom Priređivača ili ako Priređivač ne može kontaktirati s dobitnikom nagrade, uključujući zbog njegovog pružanja netočnih ili nepotpunih podataka.
Dobitnik nagrade bit će kontaktiran putem e-maila i telefona. Ako se dobitnik nagrade ne može kontaktirati ili ne odgovori u roku od 28 dana od dana završetka nagradne igre, ako adresa e-pošte nije u funkciji ili ne postoji, pobjednik nije prihvatljiv, unos dobitnika je nevažeći ili diskvalificiran ili pobjednik inače nije poštivao ove uvjete i odredbe, tada takav potencijalni pobjednik gubi sva prava na bilo koju nagradu.
Osvojenu nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost, nije prenosiva, zamjenjiva i ne može se preprodati. Priređivač zadržava pravo zamijeniti nagradu alternativnom nagradom jednake ili veće vrijednosti.
Pročitajte naša pravila o privatnosti koja vam govore kako koristimo bilo koje osobne podatke koje prikupljamo o vama sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri. Sudionici koji se prijave na tzv. „newsletter”, mogu se u svakom trenutku odjaviti s istog.
Ime pobjednika također će biti dostupni na zahtjev putem e-maila info@rox.hr.
Dobitnik će morati sudjelovati u promidžbi vezanoj za ovu Nagradnu igru i Priređivač zadržava pravo upotrijebiti ime u te svrhe.
Priređivač neće biti odgovoran ni pod kojim okolnostima niti će biti odgovoran za bilo koju osobu koja ne može ući u Nagradnu igru iz bilo kojeg razloga, uključujući (bez ograničenja) kvarove na mreži, mrežne pogreške ili probleme s osobnim računalom.
Odgovorni ste za sve troškove internetske veze koje naplaćuje vaš davatelj internetskih usluga. Ako ne plaćate račun, molimo vas da dobijete dopuštenje od osobe koja to radi.
Ako Priređivač ne postupi u skladu s ovim uvjetima i odredbama, Priređivač je odgovoran za gubitak ili štetu koju pretrpite što je rezultat kršenja ovih uvjeta ili njegovog nemara, ali nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja nije predvidljiva. Gubitak ili šteta mogu se predvidjeti ako su bili očigledna posljedica kršenja Priređivača ili ako ste ih Vi i Priređivač uočili u trenutku kada ste ušli u ovu Nagradnu igru. Priređivač ne podrazumijeva jamstva u odnosu na nagrade.
Ako bilo koji sud ili nadležno tijelo utvrdi da je bilo koja odredba ovih uvjeta (ili dio bilo koje odredbe) nevažeća, nezakonita ili neprovediva, ta se odredba ili dio odredbe, u mjeri u kojoj je to potrebno, smatra brisanom, te ne utječe na valjanost i izvršivost ostalih odredbi ovih uvjeta.
Priređivač zadržava pravo povući Nagradnu igru, ako okolnosti izvan njegove kontrole to učine neizbježnim. Ako se Nagradna igra povuče, svi osobni podaci prikupljeni do tog trenutka bit će izbrisani.
Svaka odluka predlagatelja u vezi s ovim nagradnim natječajem je konačna. Za sve dodatne informacije kontaktirajte Priređivača e-poštom na: info@rox.hr.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 7.
7. Na ova Pravila Nagradne igre primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. Svi eventualni sporovi između priređivača i sudionika nagradne igre, pokušat će se riješiti mirnim putem, a u suprotnom će biti nadležan Općinski sud u Zagrebu.